სიახლეები

დღეს გაიმართა კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მეორე სხდომა, რომელზეც ბიზნესდავებისათვის სპეციალიზებული კომერციული პალატების შექმნის საკითხი განიხილეს. სხდომას დაესწრო საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი 

დღეს „ექსპო-ჯორჯიას" პავილიონში გაიმართა შეხვედრა „თანაბარი შესაძლებლობები ყველას“, რომლითაც საფუძველი ჩაეყარა ღია დიალოგს ბიზნესის წარმომადგენლებსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შორის  

მ/წ 14 სექტემბრიდან ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8401-9033 კოდებში მითითებული საქონლის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“, რომლითაც განისაზღვრა იმ საქონლის ნუსხა, რომლის იმპორტისას ვრცელდება იმპორტის გადასახდელების გადახდის 45 დღიანი ვადა

 

დღეს გაიმართა კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს პირველი სხდომა, რომელსაც საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე დაესწრო

ყველა სიახლე

ყურადღება

საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების წესი შეიცვალა

გამოკითხვა

მოგწონთ ჩვენი ვებ-გვერდი?