ადამიანური რესურსები გენდერულ ჭრილში

 

 

ინფორმაცია: არსებული მდგომარეობით, საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში ვაკანტურ პოზიციებზე კონკურსი არ არის გამოცხადებული