საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

ნინო ცეკვავა

ელ. ფოსტა: ncekvava@businessombudsman.ge

ტელ.: (995 32) 299 09 00 (20 31)

 

 

 

საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება "საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული

ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"

 

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის გაცემა დასკვნები და რეკომენდაციები საქმიანობის სტატისტიკა საჯარო შესყიდვები ადამიანური რესურსების მართვა დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში