წერილობითი მომართვები:

 • 2013 წელს აპარატში შემოსულია 192   განცხადება
 • 2014 წელს აპარატში შემოსულია 336   განცხადება
 • 2015 წელს აპარატში შემოსულია 391   განცხადება
 • 2016 წელს აპარატში შემოსულია 338   განცხადება
 • 2017 წელს აპარატში შემოსულია 257   განცხადება
 • 2018 წელს აპარატში შემოსულია 316   განცხადება
 • 2019 წელს აპარატში შემოსულია 305   განცხადება
 • 2020 წელს აპარატში შემოსულია 1253 განცხადება
 • 2021 წელს აპარატში შემოსულია 219   განცხადებაშეხვედრები:

 • 2013 წელს შედგა 408   შეხვედრა
 • 2014 წელს შედგა 1132 შეხვედრა
 • 2015 წელს შედგა 1092 შეხვედრა
 • 2016 წელს შედგა 717   შეხვედრა
 • 2017 წელს შედგა 479   შეხვედრა
 • 2018 წელს შედგა 1008 შეხვედრა
 • 2019 წელს შედგა 1063 შეხვედრა
 • 2020 წელს შედგა 861   შეხვედრა
 • 2021 წელს შედგა 630   შეხვედრა

 

 

მომზადებული რეკომენდაციები, დასკვნები და შუამდგომლობები:

 • 2013 წელს მომზადდა 27    რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2014 წელს მომზადდა 112  რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2015 წელს მომზადდა 128  რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2016 წელს მომზადდა 74    რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2017 წელს მომზადდა 63    რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2018 წელს მომზადდა 167  რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა 
 • 2019 წელს მომზადდა 147  რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2020 წელს მომზადდა 34    რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2021 წელს მომზადდა 51    რეკომენდაცია. დასკვნა და შუამდგომლობა