წერილობითი მომართვები:

 • 2013 წელს აპარატში შემოსულია 192   განცხადება
 • 2014 წელს აპარატში შემოსულია 336   განცხადება
 • 2015 წელს აპარატში შემოსულია 391   განცხადება
 • 2016 წელს აპარატში შემოსულია 338   განცხადება
 • 2017 წელს აპარატში შემოსულია 257   განცხადება
 • 2018 წელს აპარატში შემოსულია 316   განცხადება
 • 2019 წელს აპარატში შემოსულია 305   განცხადება
 • 2020 წელს აპარატში შემოსულია 1253 განცხადება
 • 2021 წელს აპარატში შემოსულია 219   განცხადებაშეხვედრები:

 • 2013 წელს შედგა 408   შეხვედრა
 • 2014 წელს შედგა 1132 შეხვედრა
 • 2015 წელს შედგა 1092 შეხვედრა
 • 2016 წელს შედგა 717   შეხვედრა
 • 2017 წელს შედგა 479   შეხვედრა
 • 2018 წელს შედგა 1008 შეხვედრა
 • 2019 წელს შედგა 1063 შეხვედრა
 • 2020 წელს შედგა 861   შეხვედრა
 • 2021 წელს შედგა 630   შეხვედრა

 

 

მომზადებული რეკომენდაციები, დასკვნები და შუამდგომლობები:

 • 2013 წელს მომზადდა 27    რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2014 წელს მომზადდა 112  რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2015 წელს მომზადდა 128  რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2016 წელს მომზადდა 74    რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2017 წელს მომზადდა 63    რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2018 წელს მომზადდა 167  რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა 
 • 2019 წელს მომზადდა 147  რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2020 წელს მომზადდა 34    რეკომენდაცია, დასკვნა და შუამდგომლობა
 • 2021 წელს მომზადდა 51    რეკომენდაცია. დასკვნა და შუამდგომლობა

 

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის გაცემა დასკვნები და რეკომენდაციები საქმიანობის სტატისტიკა საჯარო შესყიდვები ადამიანური რესურსების მართვა დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში