კანონპროექტი "მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ"

"მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ" კანონპროექტის ტექსტზე მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. მისი იმ ფორმით მიღება, რა ფორმითაც არსებობს, არ შეიძლება

http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/380367-giorgi-gakharia-momkhmarebeltha-uflebebis-dacvis-shesakheb-kanonproeqtis-im-formith-migheba-ra-formithac-arsebobs-ar-sheidzleba.html?ar=A