ინტერვიუ 2030 ეთერში

ყველამ უნდა ვეცადოთ, შევინარჩუნოთ ქვეყანაში არსებული ის პოზიტიური ტენდენციები, რაც ეკონომიკასა და ბიზნესგარემოში აშკარად არსებობს

http://2030.news/index.php?newsid=8777