კომუნიკაციების სამსახურის უფროსი
ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში
ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ანალიტიკოსი
ბიზნესანალიტიკოსი
ადმინისტრატორი