კომუნიკაციების სამსახურის უფროსი
ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში
ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ანალიტიკოსი/შესყიდვების მენეჯერი
ბიზნესანალიტიკოსი
ადმინისტრატორი