საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

ირაკლი ლექვინაძე

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

 

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლის იანვრიდან - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი 

2015-2017 წლები - თბილისის მერია , მერის მოადგილე

2014-2015 წლები - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU), ლექტორი

2013-2015 წლები - ინგლისურენოვანი გაზეთი- Caucasian Business Week, დამფუძნებელი

2012-2015 წლები  - შპს „ჯორჯიან ბიზნეს ენდ პოლითიქალ ინსაით- BPI”; ბიზნეს პორტალი -www.BPI.ge,მმართველი დირექტორი

2012-2014 წლები - ილიას უნივერსიტეტთან არსებული კვლევითი და საკონსულტაციო ცენტრი-„ილიაუნი ბიზნეს რევიუ“, ასისტენტ-მკვლევარი

2010-2012 წლები -შპს „ჰოლდინგი საქართველოს მედიის გაერთიანება“, კომერციული დეპარტამენტის უფროსი

2009-2014 წლები -ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი

2009-2010 წლები -შპს „ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგი“, კომერციული დირექტორი

2008-2009 წლები - შპს „ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგი“, მთავარი რედაქტორი

2002-2006 წლები - გაზეთი „ბანკები და ფინანსები“, რედაქტორი

2004-2005 წლები - საკონსულტაციო ჯგუფი „ჯეპრა“, მოწვეული ექსპერტი

2000-2006 წლები - ა/ო „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია“, ვიცე პრეზიდენტი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე

განათლება

2012-2015 წლები - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი (PHD)

2013წელი - მაასტრიხტის მენეჯმენტთა სკოლა, კვლევის მეთოდები ბიზნესში, სერტიფიკატი

2003– 2001წლები - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (TSU), ეკონომიკის მაგისტრი

2001– 1997 წლები  - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (TSU), ბაკალავრი, ეკონომიკური

თეორიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია

სასწავლო კურსები/სერტიფიკატები

2014წელი - EBRD-ის BAS-ის პროგრამა, მცირე და საშუალო ბიზნეს დახმარების პროგრამა (SBS); კონსულტატი

2013 -2015 წლები - მრჩეველთა საბჭოს წევრი, ფინანსთა სამინისტრო

2011-2014 წლები -საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI), ლექციების კურსი ეკონომიკაზე       

პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, ტრენერი

2014წელი - ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტი (NIMD),

ლექციების კურსი ეკონომიკაში,ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, ტრენერი

2014წელი -ევროპის სახლი, ტრენინგების კურსი რეგიონში მცხოვრებ ფერმერებთან ევროასოცირების   თემატიკაზე, ტრენერი

2012 წელი  - IREX, მართვის აკადემია, მედია გაყიდვები (ორგანიზება/მენეჯმენტი )

ენები

ქართული, ინგლისური, რუსული