ბიზნესომბუდსმენის წარმომადგენელი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
ანალიტიკოსი
პროექტების მენეჯერი
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში
ბიზნესანალიტიკოსი
ცხელი ხაზის ოპერატორი