ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე

ლევან კალანდაძე

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე

 

სამუშაო გამოცდილება

2013-2018 წლები - ააიპ საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივა, თავმჯდომარე.

2017-2018 წლები - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეკონომიკური ანალიტიკოსი.

2014 -2017 წლები - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU), ლექტორი.

2015-2016 წლები - ტელეკომპანია GDS, ეკონომიკური ანალიტიკოსი.

2010-2012 წლები - საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია, აღმასრულებელი დირექტორი.

2008-2009 წლები - საერთაშორისო ორგანიზაცია Mercy Corps, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი.

2004-2008 წლები - საკონსულტაციო კომპანია UGBC, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი.

2003-2004 წლები - საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახური, თბილისის ბიუროს უფროსის მოადგილე.

2000-2003 წლები - საქართველოს საგადასახადო დეპარტამენტი, დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე.

1997-2000 წლები - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, უფროსის პირველი მოადგილე.

1996-1997 წლები - საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, სახელმწიფო მრჩეველი.

განათლება

1991-1995 წლები - თბილისის საფინანსო-ეკონომიკური აკადემია, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა საბანკო საქმე.

მონაწილეობა პროექტებში

2011 წელი - პოლიტიკური პარტიების დახმარების პროგრამა (PPA), ეკონომიკური კონსულტანტი, NIMD, ნიდერლანდების მთავრობა.

2010 წელი - საჯარო სოციალური ფინანსები, პროექტის ექსპერტი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტი, SIDA და ევრაზიის ფონდი.

2008-2009 წლები - ფერმერული მეურნეობების განვითარების პროგრამა, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი, Mercy Corps, USAID და

კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრენინგები

2009 წელი - კონფლიქტების მართვა, ICCN, საქართველო.

2002 წელი - საგადასახადო სისტემები და მოდელები, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი და აშშ ხაზინის დეპარტამენტი, აშშ.

2000 წელი - ფუნქციონალური მართვა, USAID და აშშ ხაზინის დეპარტამენტი, საქართველო.

2000 წელი - შავი ზღვის რეგიონალური სადაზღვევო ბაზრების განვითარება, TIKA და თურქეთის სადაზღვევო ასოციაცია, თურქეთი.

1999 წელი - ევროკავშირის სადაზღვევო ბაზრების სახელმწიფო რეგულირება, AXA Re და საფრანგეთის სადაზღვევო ასოციაცია.

19989 წელი - სადაზღვევო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირება, GDV და გერმანიის სადაზღვევო ასოციაცია, გერმანია.

1999 წელი - ევროკავშირის სადაზღვევო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირება, პოლინეთის დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, პოლონეთი.

ენები

ქართული, ინგლისური, რუსული.